XS
SM
MD
LG
 
 

Myndigheten för tillgängliga medier

Tillsammans ger vi alla möjligheten att läsa

”Tillsammans ger vi alla möjligheten att läsa” är en kampanj för att ge alla möjlighet att läsa. De som har svårigheter att läsa tryckt text ska upptäcka att det finns andra sätt att läsa på. Uppdragsgivaren MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) gör talböcker, punktskrift, lättlästa böcker, lättlästa nyheter och dagstidningar som taltidning. Blomquist & Co har skapat koncept, idé, filmer, annonser, broschyrer och innehåll till sociala medier.

filmer

I filmerna får vi träffa specialläraren Peter och specialpedagogen Maria. Båda har ett brinnande engagemang för att alla ska kunna läsa på sina villkor. Budskapet är: Tillsammans ger vi alla möjlighet att läsa.

annonser

Skolbibliotekarier, specialpedagoger och andra förmedlare är en viktig länk för att personer med svårigheter att läsa tryckt text ska upptäcka att det finns andra sätt att läsa på. I annonserna får vi höra deras egna berättelser.