XS
SM
MD
LG
 
 

Myndigheten för tillgängliga medier

Vi ger alla möjlighet att läsa

”Vi ger alla möjlighet att läsa” är en kampanj för att ge alla möjlighet att läsa. De som har svårigheter att läsa tryckt text ska upptäcka att det finns andra sätt att läsa på. Uppdragsgivaren MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) gör talböcker, punktskrift, lättlästa böcker, lättlästa nyheter och dagstidningar som taltidning. Blomquist & Co har skapat koncept, idé, filmer, annonser, broschyrer och innehåll till sociala medier.

filmer

I filmerna får vi bland annat träffa Victor som läser talböcker, Fozia och Camilla som läser lättläst och Gunnar som har dagstidningen som taltidning. De har alla av olika anledningar svårt att läsa tryckt text. Vi får följa dem i den glädje de har av att kunna läsa på ett sätt som passar dem.

annonser

”Jag gjorde det, lärde mig svenska”. ”Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet”. I annonserna får vi träffa personer som har svårt att läsa tryckt text. De berättar med egna ord om den glädje och nytta de haft av MTM:s tjänster. Hur de klarat av att uppnå mål i livet genom talböcker, punktskrift, böcker och tidningar på lättlästa svenska och taltidningar.

Filmer för sociala medier