XS
SM
MD
LG
 
 

Myndigheten för tillgängliga medier – VeckoQuizet

Det är roligt och viktigt med nyheter. Kunskap är makt. För att öka kännedomen om taltidningar och nyheter på lättläst svenska hos skolungdomar skapade vi ett quiz. Uppdragsgivare är MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) gör talböcker, punktskrift, lättlästa böcker, lättlästa nyheter och dagstidningar som taltidning.

Skolquiz – kampanjsida

Tävlingen utformades som en kamp mellan skolor och klasser. Varje vecka gick eleverna in på veckoquizet.se och svarade på 10 aktuella nyhetsfrågor. När de tävlade fick de samtidigt information om hur MTM kan hjälpa de som har svårt att läsa. Vi fick en egen kanal där vi kunde kommunicerade med den svårflirtade målgruppen.

Kampanjen rullande under 10 veckor i 20 utvalda skolor i Stockholmsområdet. Många elever deltog och kampanjen skapade stort engagemang för lättlästa nyheter och taltidningar.

Vi skapade en tävlingssida med lättanvända svarsreglage och en topplista, som sporrade eleverna att delta.

Ett talande brev

Rektorer, bibliotekarier och förstelärare fick ett talande utskick där vi förklarade hur MTM kan hjälpa ungdomar som har svårt att läsa nyheterna.

En talande poster

För att lansera kampanjen gjorde vi talande affischer som sattes upp i 20 utvalda skolor runt om i Stockholm.