XS
SM
MD
LG
 
 

TJÄNSTER

På Blomquist & Co är inget uppdrag för stort eller för litet. Vi står gärna till tjänst med allt från en snabb platsannons eller ett produktblad till konceptuella kampanjer i alla kanaler, att öka din närvaro i sociala medier eller varför inte en eventfilm?

STRATEGI

Vi utvecklar våra uppdragsgivares kommunikation så att den hjälper till att sträva mot visionen, nå vald målgrupp och de satta kommunikations- och verksamhetsmålen. För att ta fram hållbara strategier gör vi noggranna målgrupps- och omvärldsanalyser, datadrivet insiktsarbete, workshops samt olika typer av undersökningar eller fokusgrupper.

INSIKTER

Det är viktigt att fånga influenser och trender i samhället. Vi ställer oss frågor som: Vilka attityder har målgruppen till vår uppdragsgivares produkter eller tjänster? Kan vi hitta nya målgrupper? I vilka kanaler är målgruppen som mest mottaglig för vårt budskap? Vad finns det för nyheter och drivkrafter inom branschen? Kan kommunikationen utveckla verksamheten och sättet att bemöta vår uppdragsgivares kunder eller intressenter? Utifrån ovanstående analyser, underlag och ett antal intressanta frågeställningar tar vi fram insikter, som sedan fungerar som underlag för det fortsatta strategiska arbetet med att ta fram hållbar kommunikation.

Vårda varumärket

Med ett välgrundat insiktsarbete skapar vi varumärkesplattformar, kommunikationsstrategier, PR-planer, budskapspattformar och digitala och sociala kanalstrategier. Allt med syfte att hålla ihop varumärket och nå de uppsatta målen.

Implementera strategin

Varje varumärkesutveckling, bör noga implementeras inom organisationen. Det gäller att ”leva varumärket”, att varumärkets värde inte enbart ska kännas i banners, filmer, på webben och andra kanaler, utan också i kundens eller konsumentens fysiska möte med varumärket. Därför är det essentiellt att medarbetare i alla led känner till och ställer sig bakom värdena och har förmågan att ”leva varumärket” i sitt arbete. För att lyckas med detta behövs intern kommunikation till medarbetarna om varumärkesarbetet. Vi håller seminarier och föredrag om varumärkens värden och specifikt kring de värden som tagits fram för just din organisation.

KONCEPT

Utifrån en framtagen strategisk plattform utvecklar vi långsiktiga kommunikationskoncept som väcker uppmärksamhet och berör. Ett framgångsrikt koncept kännetecknas ofta av ett verbalt uttryck, ett form- eller bildspråk och kanske en devis som blir kännetecknande för varumärket.

Långsiktigt

Konceptet ligger som grund för kampanjidéer eller olika typer av marknadsföringsinsatser med en gemensam röd tråd. Konceptet kan utvecklas på sikt utan att förlora sin grundläggande själ. Det skapar igenkänning och hjälper oss att ta fram bra och relevanta idéer. Ett tydligt koncept och starka idéer kan även anpassas i olika mediekanaler för större genomslagskraft, igenkänning och effekt.

PRODUKTION

Vi kompromissar aldrig när det handlar om att förädla och vårda våra uppdragsgivares varumärken, konceptet och kampanjidéer. Vi är experter på att tolka grafiska riktlinjer, varumärkesplattformar, framtagna kampanjidéer och anpassa dessa för respektive kanalval. Vi driver projekten framåt på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Och ser till att kommunikationen syns!

Inga begränsningar

Vi producerar alla typer av enheter för alla behov. Vi hjälper våra uppdragsgivare att genomföra event, ta fram appar eller att driva en kampanj med influencers. Det kan också handla om att ta fram enheter i sociala medier, genomföra en filmproduktion, en fotografering eller att inreda ett kontor. Ofta finns ett löpande produktionsbehov där vi uppdaterar eller tar fram till exempel banners, annonser eller broschyrer.

EXEMPEL PÅ ENHETER:

 • Årsredovisningar på olika språk
 • Annonser för tryck och webb
 • DR-lösningar i alla kanaler
 • Enheter i HTML 5 för alla plattformar
 • Responsiva digitala lösningar
 • Enheter och inlägg för Facebook och Instagram
 • Produktblad
 • Logotyper
 • Förpackningsdesign
 • Säljbroschyrer
 • Event
 • Butiks-tv
 • Radio
 • Film
 • Monterdesign & mässmaterial

Arbetsprocessen

Vi har en effektiv process för att snabbt analysera, genomföra och leverera alla typer av uppdrag.

PROCESSMETOD

Vi har en effektiv process för att snabbt analysera, genomföra och leverera alla
typer av uppdrag. Basen för alla större kampanjer är initierade målgrupps- och omvärldsanalyser samt datadrivet insiktsarbete. Ofta använder vi fokusgrupper och olika marknadsundersökningar för att kartlägga målgruppens värderingar och inställningar.

Tillsammans med uppdragsgivaren sätter vi tydliga mål som ligger till grund för varumärkesplattformar, kommunikationsstrategier och budskapsplattformar. Den strategiska plattformen är sedan utgångspunkten för våra kommunikationskoncept. Vi tar fram idéer, content eller andra kommunikationsinsatser utefter de identifierade behoven. Vi rekommenderar även medier och kanaler själva eller i samarbete med en mediebyrå.

För oss är det en hederssak att alltid leverera i tid och med högsta möjliga kvalitet. Därför betatestar vi till exempel våra digitala projekt och jobbar agilt så att vi kan finjustera dem för bästa effekt. Efter leverans stämmer vi av så att materialet syns och ger planerad upplevelse. Slutligen har vi alltid uppföljning för att säkerställa att kommunikationsmålen är uppfyllda och att våra uppdragsgivare är helt nöjda med varje del av processen.