Anlita en reklambyrå

Om du driver ett företag som det börjar gå bra för kan det vara dags att anlita en reklambyrå för att ytterligare öka din försäljning. Grundläggande i all marknadsföring är fortfarande Kotlers 5P: Price, Product, Place, Promotion, People. Just promotiondelen, reklam eller PR, är något de flesta behöver hjälp med. Det är i många fall en fördel att ha en utomstående som kan titta med ofärgade ögon på din produkt och utforma en reklamkampanj som verkligen säljer. Att välja reklambyrå är dock en konst och här går vi igenom några saker att tänka på.

Kvalitet och kundbemötande

En reklambyrå är en konsult. Du kommer behöva jobba nära deras människor och för att det ska funka måste du både kunna ha en positiv relation med dem och känna förtroende för dem. Se till att träffa flera reklambyråer och se vad de gjort åt andra kunder för att få en känsla för vilken kreativ och strategisk höjd de har. När du hittat ett par olika är det ofta bra att be dem pitcha sina idéer kring hur de vill hantera ditt konto. Förvänta dig ingen färdig idé från pitchen, utan bara ett embryo. Pitchen ska inte vara ett sätt att få en billig reklamkampanj utan istället ett sätt för dig att få en djupare förståelse för hur byrån resonerar kring sina uppdrag.

Kostnad och arbetsinsats

Du har produkten, eller idén. För att sälja den behöver du ha pengar. En reklambyrå kan kosta tusentals kronor i timmen, och reklamplats ännu mer. När du satsar på reklam är begreppet Return on Investment, ROI, extremt viktigt. Du måste vara säker på att du får valuta för dina pengar. Mer reklam ska leda till ökad försäljning på ett sådant sätt att din reklaminvestering blir just en investering och inte bara en kostnad. Eftersom det är en investering går det ofta att låna pengar till att göra reklam. Om du inte har kapitalet själv kan du kolla in på Fakturino där du kan låna upp till 60 miljoner till ditt företag.

Som vanligt när man köper tjänster så är ofta kvaliteten en direkt funktion av kostnaden. Det måste du vara medveten om. Vill du ha en professionellt genomförd kampanj som genererar uppmärksamhet och försäljning så behöver du en bra byrå som kan hjälpa dig. Även om de kan se dyra ut på papper är de ofta ändå bara en liten del av kostnaden, särskilt om du jobbar med köpt media i någon form.

Du behöver också ha kapacitet inhouse att jobba tillsammans med byrån, antingen du som VD eller din marknadschef. Du kan inte tro att du kan luta dig tillbaka och låta reklamarna sköta allt jobb. En kampanj sätter bilden av ditt företag och det är något du måste engagera dig i.