Så kan reklam hjälpa bemanningsföretag

Bemanningsföretag har idag blivit en naturlig del av arbetsmarknaden och allt fler företag använder sig av dessa i rekryteringssyfte. Som företag får man då mer tid över till annat medan bemanningsföretaget tar på sig ansvaret att hitta kompetent personal. Det har också lett till att allt fler bemanningsföretag dykt upp på den svenska marknaden och konkurrensen är väldigt tuff. Vissa är lokala och inriktade på särskilda jobbmarknader, andra finns över hela Sverige och har ett brett utbud av tjänster. Som bemanningsföretag är det så klart viktigt att man syns och kan locka till sig de rätta ansökningarna. Annars finns det risk att man tappar kontrakten med de företag som man anlitas av. Rätt reklam kan hjälpa ett bemanningsföretag att få större spridning på marknaden och locka till sig rätt typ av folk.

Anpassad reklam efter profil

För att ett bemanningsföretag ska ha nytta av reklam måste man dra nytta av sina unika profil. Om man i huvudsak rekryterar till industrijobb och liknande bör reklamen synas där de med denna kompetens kan se detta. Det kan till exempel röra sig om en branschtidning eller liknande. En arbetssökande kan idag välja mellan flera olika Bemanningsföretag och det gäller att framhäva vad ett visst företag har som skiljer sig från mängden. Bravura är till exempel ett företag som främst riktar sig till personer som är i början av sin karriär. De inriktar sig alltså på de som har mellan 0-8 års arbetslivserfarenhet inom olika yrken. Det är alltså något som man väldigt enkelt skulle kunna framhäva med reklam och som skulle locka rätt personer att söka tjänster via dem.

Vilka kanaler ska man använda sig av?

En annan fråga som man alltid måste ta ställning till när man håller på med reklam är vilka kanaler man ska synas i. Det spelar ingen roll om man gör världens bästa reklamfilm om man inte får rätt personer att se den. Därför är det också viktigt att göra en profil på vilka typer av personer som bemanningsföretaget riktar sig till. Sedan gäller det att kartlägga deras vardag och vilka kanaler de använder sig av. Om det handlar om yngre människor är till exempel sociala medier ett bra alternativ. Dock ska man komma ihåg att informationsflödet på sociala medier är väldigt stort och det gäller att sticka ut ur mängden. Annars kommer den stora delen av målgruppen endast att bläddra förbi reklamen. Har man en liten större budget kan man även använda sig av TV eller tidningar vilket gör att man får en större spridning. Även i dessa kanaler måste man tänka på hur man ska fånga uppmärksamheten hos sin målgrupp och få dem att kontakta bemanningsföretaget. Just nackdelen med TV och radio är att det är svårare att styra vem som ser reklamen. Man riktar sig istället till en mer generell målgrupp.