Historien om reklam

Ordet ”reklam” började användas på 1800-talet och kommer förmodligen från en blandning av de franska och amerikansk-engelska orden för att tillkalla sig uppmärksamhet. Att göra reklam för något innebär att ge en viss produkt eller tjänst särskilt intresse i syfte att sälja den, och det här är ett långtifrån nytt fenomen. Folk har försökt sälja saker till andra sedan urminnes tider och metoderna har varit många och varierade.

Den första reklamen

De allra första bevisen på reklam hittas på vitt skilda platser i världen för många tusen år sedan. Antikens egyptier brukade till exempel skriva reklamslogans på papyrus som de sedan satte upp på strategiska platser. På 1000-talet f.Kr. var det vanligt att i Kina locka till sig kunder till olika produkter genom musik, och i antikens Pompeii hade man både bilder och skrift på det handelsmän och tavernaägare ville sälja. I det gamla Grekland hade man också andra fiffiga metoder att göra reklam på, bland annat att tillverka vackra dryckesskålar med bilder av allt från produkter till skådespelare i botten. När en person druckit upp sitt vin fick han eller hon se bilden, och med det associerades drycken, men också välbefinnandet den gett, med produkten eller personen i fråga.

Under antiken och medeltiden var det också vanligt med verbal reklam som utfördes av skickliga härolder med kraftiga röster och stor lungkapacitet. Genom att ställa sig på gator och torg så kunde de utannonsera allt från nyheter, kommande händelser och särskilda produkter. Det var också vanligt att använda sig av bilder och symboler då många inte kunde läsa.

Den moderna reklamens början

Medan antikens och medeltidens försäljare för det mesta sysslade med att sätta upp skyltar och affischer så kom en ny form av reklam att bli populär på 1600-talet: annonsen. Den första svenska tidningsannonsen hade som syfte att sälja en psalmbok och så småningom började fler produkter annonseras i diverse tidskrifter.

På 1800-talet blev reklam allt vanligare och nu började stora företag lansera nationella kampanjer med regelrätta slogans och budskap. Då det varken fanns radio eller TV var det fortfarande affischer och annonser som gällde, men de blev allt mer intrikata och välgjorda och modeller började anlitas. Samtidigt som reklamen spreds så började den också granskas mer och lagar stiftades bland annat mot felaktig eller osann reklam.

Dagens reklam

På 1900-talet blev reklamen global och allteftersom biografer blev populära och radio- och TV flyttade in i hemmen blev den både viktigare och mer påkostad. I Sverige dröjde det ända till 1990-talet tills Tv-reklamen blev en del av vardagen i och med att privata, kommersiella kanaler introducerades. Med teknologins framfart har reklamen nu blivit en mycket stor maktfaktor på internet, inte minst i sociala medier och med hjälp av nyhetsbrev.