Reklam och sexism

Att sex säljer har länge varit ett vedertaget faktum inom marknadsföringens värld. Det är därför ingen slump att vackra och välformade människor ofta väljs ut att synas i annonser och film. Vad folk tycker om detta varierar ganska rejält men vad de flesta brukar vara överens om är att det inte är kul med någon form av diskriminering.

Anmälningar och könsdiskriminering

Enligt reklamombudsmannen görs det idag färre anmälningar mot könsdiskriminering i reklam men vad det beror på är inte riktigt klart. Vissa menar att det beror på att metoo-rörelsen gjort reklambyråerna mer medvetna och försiktiga, medan andra insisterar på att folk helt enkelt blivit avtrubbade.

Vad som räknas till könsdiskriminering inom reklam är ibland ganska luddigt, så ytterligare en anledning till det minskade antalet anmälningar kan vara att folk inte riktigt vet vad som gäller. Över lag så innebär diskriminering att ett visst sexistiskt budskap framförs i ord eller bild, exempelvis att enbart kvinnor gör reklam för hushållsprodukter eller att bröst visas i försäljning av bilar. Att däremot göra reklam för underkläder med en vacker kropp är tillåtet, eller att skoja med fördomar. Gränserna kan ofta vara svåra att urskilja, så det är alltid bra att tänka efter lite om något verkar konstigt eller störande.